Úvod
 

   "Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně 500 000 lidí ročně. Zvýšením počtu zahájených resuscitací můžeme v Evropě zachránit dalších 100 000 životů ročně navíc." Toto jsou řádky prvního odstavce tiskové zprávy Evropské resuscitační rady /ERC/  k novým doporučeným postupům  pro resuscitaci. To znamená, že v Evropě téměř každou minutu postihne srdeční zástava jednoho člověka!
        Nikdy nevíte, kdy se ocitnete v roli zachránce. Poskytnout první pomoc je občanskou povinností. Proto by měl být každý z nás připraven zahájit  kardiopulmonální resuscitaci /oživování/. Jedná se o jednoduchý algoritmus úkonů, který, pokud máte nacvičený a teoreticky zvládnutý, zachrání postižené osobě život. Obzvlášť oceníte, když se stanete postiženou osobou. A někdo, kdo byl proškolen, Vám dá další šanci na život!
     Toto jsou hlavní důvody, proč jsem se začal zabývat touto výukovou činností!!! Kdyby to mělo zachránit pouze jeden lidský život, tak to veškeré úsilí mělo smysl.
         Vystudoval jsem střední zdravotnickou školu - obor všeobecná sestra. V  roce 2000 jsem nastoupil do pracovního poměru jako všeobecná sestra ve FN Brno. V letech 2002 - 2005 jsem absolvoval studium na vyšší odborné škole,  obor  - diplomovaný zdravotnický záchranář. V roce 2013 jsem dostudoval v NCO NZO specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče. Již sedmým rokem pracuji u intenzivního lůžka Koronární jednotky  FN Brno.
         V průběhu praxe a studií jsem nabyl množství zkušeností a znalostí v oblasti první pomoci, které bych rád předával dál v rámci své výuky.  Sám se pořád vzdělávám a navštěvuji různé kurzy, semináře.


 

Přednášky dle
nových doporučení!!!
  ERC Guidelines 2015 
 
Praktický nácvik
na modelu !!!